Chính sách vận chuyển

Ban kinh doanh công ty TNHH GIA HƯNG CITRINE xin thông báo chính sách mua hàng cho khách hàng, đối tác hợp tác với công ty

Hiệu lực từ ngày 02/01/2020 đến có thông báo mới thay thế.

Chính sách chung :

– Khách hàng thanh toán 100% chi phí vận chuyển với các hóa đơn có giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng .

– Khách hàng được hỗ trợ 50% phí vận chuyển với các hóa đơn từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng .

-Khách hàng được hỗ trợ 100% phí vận chuyển với các đơn hàng có giá trị hóa đơn từ 50 triệu trở lên.

– Công ty hỗ trợ vẫn chuyển đến tất cả 63 tỉnh thành tại Việt nam.

– Trong quá trình vận chuyển hàng hóa có sự cố như : vỡ, hỏng công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi hoàn cho khách hàng .

– Trường hợp vận chuyển nhầm hóa đơn, nhầm loại sản phẩm, kích cỡ công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển hoàn trả cho khách hàng.

 

BAN KINH DOANH