Chính sách đổi trả

Đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày do các lỗi của nhà sản xuất, không bao gồm các lỗi do vận chuyển như vỡ, sứt mẻ; do sử dụng không đúng quy trình hướng dẫn.